"Kansalaisuuden periaate on ... jo aikoja sitten tuomittu kuvitteellisen tasa-arvon ideologiseksi julistukseksi, joka kätkee yhteiskunnallisen eriarvoisuuden."
Filippo Argenti
Takku Facebookissa Takun tarjoamat verkkosyötteet (feedit)
Luo tunnus! | Kirjaudu 31.07.2015 @ 07:59
Lähetä artikkeli sähköpostina Tulostettava versio Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Barbaarien nousu: ei-primitivistinen kapina sivilisaatiota vastaan

Kun katsoo suurta osaa anarkistipiireissä tällä hetkellä käytävää keskustelua sivilisaatiosta, teknologiasta, edistyksestä, vihreä vastaan punainen anarkia jne..., siitä saa nopeasti sellaisen kuvan että anarkistisessa ja vallankumouksellisessa ajattelussa on ilmennyt sivilisaation kritiikkiä vasta viime aikoina. Tuo vaikutelma on kuitenkin väärä, ja vahingollinen vallankumouksellisen sivilisaation vastaisen näkökulman kannalta.

Sivilisaation, teknologian ja edistyksen vallankumouksellista kyseenalaistamista voi löytää koko modernin vallankumouksellisen ajattelun ajalta. Charles Fourier esitti utopiasosialistisen "Harmoniansa" vastapuolelle "Sivilisaation" epäharmoniaa. Joukko radikaaleimpia Romantikkoja (Blake, Byron ja Shelly muiden joukossa) olivat selvän epäileväisiä teollisuuden ja sen utilitaristisen järjen suhteen.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

John Zerzan: Vasemmisto? Ei kiitos!

Ei ole kyse siitä, etteikö maailmassa olisi energiaa liikkeellä. Jokaisena päivänä missä tahansa maanosassa voi nähdä hallitusten vastaisia mellakoita; suoraa toimintaa tukemaan kamppailua eläinten vapauttamiseksi tai Maan suojelemiseksi; yhteisiä ponnisteluja vastustamaan patojen rakentamista, supermoottoriteitä, teollisia rakennuksia; vankilakapinoita; tähdätyn vandalismin spontaaneja purkautumisia kyllästyneiltä ja vittuuntuneilta; korpilakkoja; ja lukemattomien infoshoppien, pienlehtien, primitiivitaitoleirien, koulujen, ja kokoontumisien, radikaalien lukupiirien, REA*-tapahtumien ja vastaavien energia. Vaihtoehtoisten toimien ja projektien lista on hyvin huomattava.

Se missä ei tapahdu mitään on Vasemmisto. Historiallisesti, se on epäonnistunut monumentaalisesti. Minkä sodan, masennuksen tai ekokatastrofin se ikinä esti? Vasemmisto on nykyään olemassa lähinnä hiipuvana protestin muotona, sanotaanko, vaalisirkuksessa, johon yhä harvempi uskoo muutenkaan. Se ei ole ollut inspiraation lähde vuosikymmeniin. Se on kuolemassa pois.

Vasemmisto on tiellämme ja sen on mentävä

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Yelah.net: Mitä on sikainfluenssa?

Näinä päivinä, kun miettii pitääkö sikainfluessaa pelätä vielä, jo tai ei enää, ja minkä suhteen ja missä mittakaavassa, ja samalla helsingissä on meneillään "European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases" (järjestäjänä ESCMID: http://www.escmid.org), voi olla mielenkiintoista kuulla Suuren Lammikon toiselta puolelta ääniä. Tässä Rebecka Koritzilta, meksikon Oaxacassa asustavalta ruotsalaiselta:

Mitä on Sikainfluenssa?

Mitä oikein on meneillään? Voi ihmetellä, ja niin tekeekin jos asuu Meksikossa ja on tottunut siihen etteivät uutiset ole sen enemmän puolueettomia kuin totuudenmukaisiakaan.

Kun kuulimme ensimmäistä kertaa äärimmäisen tarttuvasta ja tappavasta sikainfluenssasta, moni meistä ihmetteli mitä he tällä kertaa yrittävät peittää. Mitä sellaista oli meneillään Meksikossa, mikä haluttiin piilottaa paniikkiuutisen taakse? Haluttiinko turistit täältä pois ja jos haluttiin, minkä takia? Haluttiinko eristää meksikolaiset ja estää heidän matkustavan maasta? Mistä syystä? Tai haluttiinko välttää tyytymättömien opettajien mellakoita ja massamielenosoituksia vappupäivänä?

Sitten alettiin epäillä. Olikohan se sittenkin totta? Ristiriitaisia viestejä ylivallalta. Kaikki kontrollissa - ei mikään kontrollissa. 2000 kuollutta? Tai kuinka monta he sanoivatkaan? Vain seitsemän? Vai mitä? Mitkään numerot eivät pidä paikkaansa. Paniikki syntyy.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Vanha kunnon paniikki, vai...?

Nyt kun viikonlopun mediahysteria on laantunut, ja kun vaikuttaa siltä että koko Tanskan vasemmisto osoittelee sormella kaikkiin suuntiin voidakseen syyttää mitä tahansa muuta kuin omaa pientä ideologista lokeroaan, tuntuu siltä että on paikallaan heittää muutama huomio näin sivuraiteelta.

Kahden tai kolmen päivän mediamyrskystä vaikuttaa tulleen ulos kaikenlaista selittelyä, syyttelyä ja irtisanoutumista, ja jopa ihmiset festivaalin takana - jolla oli muuten lupaava nimi "Undoing the City" - irtisanoutuivat tapahtuneesta ja sanoivat etteivät he olisi koskaan järjestäneet juhlia jos olisivat tienneet miten se päättyi. Tämä siitä huolimatta että he halusivat "muuttaa kaupungin taistelualueeksi".

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

(Tuleva Kapina) Toinen piiri - ”Hupi on elintärkeä tarve”

Sisältö:

Hallitus, joka julistaa hätätilan viisitoistavuotiaita kakaroita vastaan. Maa, joka antaa toivonsa jalkapallojoukkueen käsiin. Kyttä sairaalapedillä, joka valittaa olevansa ”väkivallan” uhri. Pormestari, joka säätää asetuksia puumajojen rakentajia vastaan. Kaksi kymmenvuotiasta lasta syytettynä pelihallin polttamisesta Chellesissä. Tämä aikakausi on erittäin hyvä tekemään farsseja tilanteista, jotka tuntuvat tapahtuessaan pakenevan siitä. Täytyy sanoa, että median paheksuvat ja valittavat sävyt eivät ole onnistuneet tukahduttamaan naurunpurskahduksia, joilla tällaiset uutiset otetaan vastaan.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Yksitoista keskeisintä sääntöä yritysten toiminnassa

Ote alkuperäisteoksesta "In the Absence of the Sacred: The Failure of Technology and the Survival of the Indian Nations."

Seuraava lista on yritys artikuloida tärkeimmät säännöt joiden mukaan yritykset toimivat. Jotkut näistä sisältävät päällekkäisyyksiä, mutta kokonaisuudessaan auttavat ymmärtämään miksi yritykset toimivat kuten on nähtävissä ja miten ne ovat tulleet hallitsemaan ympäristöä ja ihmistä sen mukana.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Johtopäätöksiä metsästäjäkeräilijäryhmien sosiaalisista suhteista

Tim Ingold

Alla oleva teksti on käännös viimeisestä kappaleesta (Conclusions) Tim Ingoldin artikkelista "On the social relations of the hunter-gatherer band", joka on julkaistu Richard B. Leen ja Richard Dalyn toimittamassa teoksessa The Cambridge Encyclopedia of Hunter-Gatherers (Cambridge University Press, 1999), s.399-409.

Välittömyyden, autonomian ja jakamisen periaatteet yhdessä muodostavat sosiaalisuuden muodon, joka on täysin yhteensopimaton yhteiskunnan käsitteen kanssa, tarkoitetaanpa yhteiskunnalla sitten "kansalaisyhteiskunnan" toisiinsa liittyviä tahoja, etnisen ryhmän tai kansakunnan kuviteltua yhteisöä tai valtion sääteleviä rakenteita. Ensinnäkin metsästäjäkeräilijöiden henkilökohtaisen autonomian vaatimus on aivan vastakkainen siihen individualismiin nähden, johon länsimainen diskurssi kansalaisyhteiskunnasta viittaa. Kun jälkimmäinen esittää ihmisen itsenäisenä, rationaalisena toimijana, joka muotoutuu ennen hänen astumistaan sosiaaliselle näyttämölle ja siitä riippumattomana, niin metsästäjäkeräilijöiden autonomia puolestaan perustuu suhteisiin; henkilön kyky toimia oma-aloitteisesti syntyy yhteisestä, käytännöllisen toiminnan yhteydessä koetusta menneisyydestä, jossa ollaan jatkuvasti tekemisissä toisten kanssa.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Ajatus karkasi tässä kirjoituksessa tästä kirjoituksesta

(j)anne inkinen

Tämä on mahdoton tehtävä: kirjoittaa "villistä", "ekstaasista", siis kesyttämättömästä (sanahan tuokin vain on) opituin aakkosin, annetuin sanoin. Yhdysvaltalainen anarkoprimitivisti John Zerzan ainakin pitää jo kieltä ja symbolista ajattelua sinänsä ihmisten kontrolloinnin välineenä. Onko sellaista, mitä me kutsumme esim. "primitiiviksi", todella olemassa, onko käsitteen takana yhtään mitään?

Käsitteet eivät ole heijastumia todellisuudesta, vaan tapa jäsentää ja hallita sitä. Oikeastaan ne luovat todellisuuden, oman todellisuutensa. Onko kieli siis autistista? Ei kai sentään: onhan se syntynyt sosiaalisesta kontekstista, kommunikaation välineeksi. Toisaalta John Zerzanin mukaan (tai häntä tulkitakseni) tarve kielen, taiteen ja uskonnon kaltaisten, sosiaalista koheesiota tuottavien järjestelmien luomiseksi on syntynyt silloin, kun alkuperäinen, holistinen ihmisten välinen yhteys on kadonnut – mikä on tietysti merkinnyt myös luontoyhteyden katoamista. Alkuperäinen? Holistinen? Kielen loukkuja, ihmisten alistamista tukevia käsitteitä nuokin, ainakin toisinaan. Tavasta, jolla Zerzan juhlii kaukaisten esi-isiemme ja -äitiemme fyysisiä kykyjä ja terveyttä (kuten toisaalta myös esim. !Kung San -kansan eli bushmannien, ks. "‘Hihhuli’ esittäytyy toimittajistonsa sanoin"), voi pahalla tahdolla löytää yhteyksiä natsien arjalaismyytteihin. Zerzanin lähtökohta on kuitenkin aivan toinen: hän haluaa löytää perustan täydelliselle anarkialle, hierarkiattomalle yhteisöllisyydelle. Zerzan syyttää postmodernisteja siitä, että nämä ovat kieltäneet ihmistä ikävöimästä alkuperäänsä yksinkertaisesti hylkäämällä koko "alkuperän" käsitteen. Tapa, jolla Zerzan etsii "perustaa" anarkialle, saakin varmasti monen postmodernin anarkistin nikottelemaan.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

(Tuleva Kapina) Ensimmäinen piiri - "I AM WHAT I AM"

Sisältö:

”I AM WHAT I AM”. Tuo markkinoinnin viimeinen tarjous maailmalle, mainonnan evoluution viimeinen taso, kaukana tuolla puolen kaikista kehotuksista olla erilainen, olla oma itsensä ja juoda Pepsiä. Tarvittiin vuosikymmenien ajan eri käsitteitä ennen kuin siihen päästiin, tuohon puhtaaseen tautologiaan. Minä = Minä. Mies hölkkää juoksumatolla peilin edessä kuntosalillaan. Nainen kiitää töistä kotiin Smart -autollaan. Kohtaavatko he toisensa?

”MINÄ OLEN MITÄ MINÄ OLEN”. Kehoni kuuluu minulle. Minä olen minä, sinä olet sinä, eikä asiat mene kovin hyvin. Massapersonalisaatio. Kaiken yksilöllistäminen – elämä, työ, kurjuus. Laajalle levinnyt skitsofrenia. Rehottava masennus. Pirstoutuminen hienoiksi paranoideiksi hiukkasiksi. Hysteria kosketuksesta. Mitä enemmän haluan olla Minä, sitä tyhjemmältä tuntuu. Mitä enemmän ilmaisen itseäni, sitä kuihtuneemmaksi tunnen itseni. Mitä enemmän juoksen sen perässä, sitä väsyneemmäksi tulen. Minä roikun siinä, sinä roikut siinä, me takerrumme Minäämme kuin pitkäveteiseen toimistotyöhön. Meistä on tullut omia edustajiamme oudossa tavarakaupassa, personalisaation takeessa, joka lopulta muistuttaa hyvin paljon amputaatiota. Enemmän tai vähemmän kätketyllä kömpelyydellä vakuutamme itsemme perikatoon asti.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Ei rauhaa NATOn kanssa!

Tiedote 9.4.2009

Strasbourgissa kapinoitiin 4. huhtikuuta NATO-huippukokousta vastaan. Siellä vastustettiin myös NATOn ulkomaansotia, sekä kotimaansotaa vastarintaa vastaan. Anarkistit olivat jo kapinoineet viime joulukuussa Ateenassa tehdyn murhan jälkeen ja Lontoossa G20 -protestien aikana. Lontoossa poliisin pahoinpitelemäksi joutunut mies kuoli. Strasbourgissa mellakoiden aloittajana olivat Autonomistit ja lähiönuoret. Viranomaiset puskivat tietoisesti mellakat kaupungin köyhiin osiin, joiden asukkaat osoittivat suurta tukea ja solidaarisuutta poliisiin kohdistuneelle väkivallalle.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Alkuperäisin alkuperäiskansa

Brasilian sademetsistä on löydetty ainutlaatuinen pirahã-intiaaniheimo, joilla ei ole minkäänlaisia myyttejä tai tarinoita. Tämä johtuu siitä että pirahãt elävät täysin nykyhetkessä, minkä takia heidän kielestään puuttuvat mm. lukusanat, värit, aikamuodot ja sivulauseet. Väreihin viitataan käyttämällä vertauksia, kuten että jokin on veden tai veren värinen. Samanlaisesta on viitteitä meidän muinaissuomalaisessa kulttuurissamme, jossa mm. leppä tarkoitti verta, punaista tai jotakin punertavaa. Tämänkaltainen kielenkäyttö kertoo abstraktioiden täydellisestä puuttumisesta ajatustoiminnasta ja suorasta yhteydestä ympäristöön.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Talouskriisi ja G20

Rauni O. Tuhkanen

  "Merry Crisis and Happy New Fear!"
  -seinäkirjoitus Ateenassa joulukuussa 2008

Maailman 20 suurimman talousmahdin johtajat kokoontuvat näinä päivinä Lontooseen hakemaan ratkaisujaan maailmanlaajuiseen talouskriisiin. Lontooseen kokoontuu myös vallan helvetisti mielenosoittajia, joille G20 on lähtölaukaus "raivon kesälle". Jotkut protestoijat haluavat päästä keskustelemaan päättäjien kanssa, toiset taas suoraan kalifiksi kalifin paikalle. Sitten on vielä niitä jotka ovat saaneet tarpeekseen poliitikoista ja koko järjestelmästä, ja toivovat aprillipäivästä tulevan sellaista hupailua, että se jättäisi varjoonsa jopa Poll Tax -mellakat 19 vuotta sitten.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Bob Black: Anarkismi ja muut anarkian esteet

Ei ole pienintäkään tarvetta tuottaa uusia määritelmiä anarkismille - olisi vaikea ylittää noita monien erinomaisten ulkomaalaisten kauan sitten jälkeensä jättämiä. Meidän ei myöskään tarvitse aikailla tuttujen anarkismin suuntausten - kommunistisen, individualistisen jne. - parissa, oppikirjoissa selostetaan ne kaikki. Olennaisempaa on kysyä, miksi me emme nykyään ole yhtään sen lähempänä anarkiaa kuin mitä Godwin, Proudhon, Kropotkin ja Goldman olivat omina aikoinaan. Tälle on monia syitä, mutta kaikkein miettimisen arvoisimpia ovat anarkistien itse aiheuttamat syyt. Nämä anarkian esteet, jos mitkä, pitäisi olla mahdollista poistaa. Niiden poistaminen olisikin mahdollista, mutta ei kuitenkaan todennäköistä.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Kapinan tukeminen keskuksen ulkopuolella

Supporting Rebellion Beyond the Core (Do or Die #10)

Vastakulttuurin on toimittava todellisessa solidaarisuudessa muualla kamppailevien siskojen ja veljien rinnalla. Autetaan heitä kaikin mahdollisin keinoin ja tuodaan 'maailman enemmistön' taistelurintamat porvariston johtokunnan kokoushuoneisiin, makuuhuoneisiin ja kasarmeille.

  "Aikomuksemme on pistää valtakunta paskaksi. Tehdä siitä toimintakyvytön, panna painetta sen heikkoihin kohtiin, tehdä sille vaikeaa jatkaa veristä toimintaansa maailman ihmisiä vastaan, liittyä maailman taisteluun, hyökätä sisältäpäin."
  - Prairie Fire, The Weather Underground Organisation, 1974

  Mohammed Singh Azad. Sindabad! Ei anteeksipyyntöjä. Ei laukausta pimeässä. Tämä on varoitus. Nukkuva tiikeri herää joka ikinen aamu. Nyt on oikea aika puhkaista valtakunnan kupla. Ja minun kostoiskuni on osa kamppailua. Luoti päähän ei herätä eloon kuolleita. Mutta se nostaa väkeni henkeä. Me jatkamme taistelua. Olemme olleet kaltoinkohdeltujen kansakunta. Kireä ylähuulesi vuotaa vielä verta. Ja ylpeytesi saa mustelmia. Paiskaan kättä pyövelin kanssa. Puen hirttosilmukan ylpeänä. Sillä toisin kuin Britit, ei minulla ole tililläni rikoksia joita tarvitsisi oikeuttaa. Pentonville jää viimeiseksi leposijakseni. Ja sitten kuolema vie minut takaisin synnyinmaahani.
  - Assassin, Asian Dub Foundation1

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Kalifornian metsäpuutarhat

  Kirjoitettu M. Kat Andersonin kirjan "Tending the Wild: Native American Knowledge and the Management of California's Natural Resources" pohjalta.

Kalifornian intiaanien asukastiheys ennen eurooppalaisten varkaiden ja tappajien saapumista oli maailman suurin alkuperäiskansojen keskuudessa. Intiaanit olisivat helposti pystyneet ylihyödyntämään luonnon resurssit, mutta eivät sitä tehneet koska ymmärsivät jotain perustavaa laatua olevaa mitä me emme edes nykyään tajua. Saattaa yllättää mutta intiaaneilla Kaliforniassa, ja muuallakin Amerikassa, oli valtavia tuhatpäisiä karjalaumoja, joet olivat niin täynnä lohia että kun iskit summamutikassa atraimen veteen sait lihavan kalan! Lisäksi he tehoviljelivät jättimäisiä aloja erilaisia viljakasveja sekä heillä oli valtavia hedelmä- ja pähkinätarhoja. Käytännössä koko Kalifornian luonto oli täysin intiaanien tehoviljelystä ja -karjanhoitoa.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Tukekaa joukkoja vallankumouksellisessa tappiossa

Fifth Estate (2005)


Rauhankulkue Portlandissa (Oregon, USA)

40-vuotisjuhlanumerossaan Fifth Estate -lehden toimituskollektiivi kannusti anarkisteja kaikkialla lietsomaan vallankumouksellista defaitismia (tappiomielialaa, antautumishenkeä) maailmanlaajuisen sodan lopettamiseksi ja sen kääntämiseksi vallankumoukselliseen toimintaan. Tässä osin lyhennetty käännös tuosta tekstistä.

Anarkistiset, autonomiset ja antimilitaristiset toverimme järjestivät Sotilaskarkurifestivaalin Moskovassa helmikuun viimeisellä viikolla.

He keskittivät avoimesti kaikki voimavaransa Venäjän sotilaallisen toiminnan kampittamiseksi Tshetseniassa ja julistivat helmikuun 23. päivän "Kansainväliseksi sotilaskarkurin päiväksi". Kyseisenä päivänä järjestettiin lukuisia tapahtumia, kuten keskustelupaneeleja, kutsuntoja koskevaa tiedonvaihtoa, hc-punk-keikkoja, sodanvastaisia mielenosoituksia, rock-konsertti nimellä "Radikaalit naiset värväystä vastaan", kansainvälisen solidaarisuuden työryhmiä, tanssibileet ja Ruokaa ei aseita -pitoja.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Kysymys organisoitumisesta: Tuore jäsentely

JOHDANTO

Anarkistit eivät voi sivuuttaa kysymystä organisaatiosta. Minusta tuntuu, että pelkkä spontaanisuuden hehkuttaminen kielii haluttomuudesta ottaa vastuuta omasta elämästä ja taistelusta, vähän samaan tapaan kuin niillä marxilaisilla vallankumouksellisilla jotka odottavat että "historian voimat" tuovat vallankumouksen tullessaan sitten kun "olosuhteet ovat kypsät". Kummassakaan tapauksessa yksilön ei tarvitse sen koommin ajatella kuin toimiakaan tosissaan ja suunnitelmallisesti.

On kuitenkin myös laiskuuden merkki vain omaksua joku tietty organisaatiomuoto ohjelmana, jonka muottiin kamppailu pakotetaan. Syndikalistien teollinen liitto, muodollinen federaatio, platformistien Anarkistien Yleisliitto (ja sen "toimeenpaneva komitea") ilmentävät kaikki jähmettynyttä mielikuvaa sosiaalisesta vallankumouksesta. Ennalta määriteltyihin rooleihin perustuvat muodolliset suhteet, joihin ihmisten tulee mukautua, syrjäyttävät ne suhteet jotka taistelun ja kapinan kuluessa riistettyjen keskuudessa todella kehittyvät.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Liity vastarintaan: Rakastu!

Rakastuminen on äärimmäinen vallankumouksellinen teko nykypäivän tylsistyttävää, sosiaalisesti rajoittavaa, kulttuurisesti ahdistavaa, inhimillisesti merkityksetöntä maailmaa vastaan.

Rakkaus muuttaa maailmaa. Siinä missä rakastunut ennen oli kyllästynyt, hän on nyt intohimoinen. Siinä missä hän ennen oli hiljaa ja mukautui, hän vaatii nyt päättäväisesti oikeuksiaan. Maailma, joka ennen näytti tyhjältä ja ahdistavalta täyttyy yhtäkkiä merkityksillä, riskeillä, vaaralla ja palkitsevuudella. Rakastuneelle elämä on lahja, seikkailu korkeimmilla mahdollisilla panoksilla; jokainen hetki on ikimuistoinen, sydäntäsärkevä katoavassa kauneudessaan. Rakastuessaan ihminen, joka ennen oli hämmentynyt, vieraantunut ja eksynyt, tietää nyt tarkalleen mitä haluaa. Äkkiä hänen olemassaolossaan on järkeä; siitä tulee arvokasta, jopa ylevää ja loistokasta hänelle. Palava intohimo on vastalääke, joka parantaa epätoivon ja alistetun kuuliaisuuden pahimmatkin tapaukset.
Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

(Tuleva Kapina) Miltä tahansa kantilta katsottuna...

Näkymätön Komitea (Comité Invisible, 2007)

Sisältö:

Katsottiin asiaa miltä kantilta tahansa, ei ole olemassa pakotietä pois nykyisyydestä. Kyseessä ei ole sen vähäisin voima. Se hajottaa kaikki perustukset niiltä, jotka välttämättä haluavat pitää kiinni toivosta. Jos joku väittää tietävänsä ratkaisuja, hänen osoitetaan heti olevan väärässä. Kaikki tietävät asioiden voivan mennä vain pahempaan suuntaan. ”Tulevaisuudella ei ole tulevaisuutta” on sellaisen aikakauden viisaus, joka kaiken äärimmäisen normaaliuden ulkokuorensa alla on saavuttanut ensimmäisiä punkkareita vastaavan tietoisuuden tason.

Poliittisen edustamisen alue on suljettu. Vasemmalta oikealle, sama tyhjyys esittää vuoronperään keisaria ja pelastajaa, samat myyntiapulaiset muuttavat puhettaan viimeisimpien mielipidemittausten mukaan. Vaikuttaa siltä, että ne jotka vielä äänestävät, tekevät niin vain äänestämällä protestina, voidakseen tuhota äänestyskopit. Äänestävät äänestämistä itseään vastaan. Emme ole nähneet mitään lähellekään nykytilanteen veroista. Väestö vaikuttaa pelkällä hiljaisuudellaan 'aikuisemmalta' kuin kaikki ne, jotka keskenään kiistelevät heidän hallitsemisestaan. Kuka tahansa Bellevillen chibani1 on rupatteluissaan viisaampi kuin kaikkien niin kutsuttujen johtajien suuret julistukset yhteensä. Sosiaalisen kattilan kansi on laitettu erittäin tiiviisti kiinni, eikä sen sisällä oleva paine lakkaa kasautumasta. Argentiinan Que Se Vayan Todos -huudon2 haamu alkaa toden teolla kummitella hallitsijoiden päissä.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Lasse Nordlund: Oikeus vaatimattomuuteen

Päivitetty 15.2. @ 22:00

Kirjoitin jälkipohdintoja TV1:n Voimala-ohjelmaan, jonka teemana oli köyhyys ja sen osallistujina Jyri Hänninen, Johannes Koroma ja Esa Aro-Heinilä. Lähetin sitä internetissä toimivaan keskusteluryhmään. Osallistujista Esa Aro-Heinilä on Livonsaaren ekoyhteisön perustajajäseniä.

"Ensiksi kiitoksia Esalle, että jaksoit kohdata valtakulttuurin edustajia.

Ohjelmassa Johannes Koroma huitaisi tavallisella argumentilla, että ekoilijat olisivat yhteiskunnan siivelläeläjiä. Tämä väittämä ansaitsee lisätarkastelua, sillä se on hyvin keskeisessä asemassa tulevissa kädenväännöissä valtakulttuurin ja kulutuskarkureiden välillä. Esa jo viittasi siihen, mutta Johannes ei kuunnellut: irrottautuminen rahayhteiskunnassa merkitsee vähemmän verotuloja, mutta myös vähäisempää yhteiskunnan tarjoamien / tyrkyttämien palveluiden käyttöä. Vai onko näin? Kuka meistä tietää yhteiskunnan rahavirroista niin paljon, että pystyy arvioimaan eko-köyhästelijän valtiotaloudellista selkäreppua?

Yleistä sivuista

Takku on tee-se-itse mediaprojekti, joka sanojen voimalla haluaa rohkaista meitä tavallisia ihmisiä välittömään, puolue-, ammattiliitto- ja järjestötoiminnasta riippumattomaan kapinaan (itse)tuhoisaa (epä)todellisuutta vastaan... Lue lisää

Miten osallistua

Takun toiminta perustuu käyttäjien lähettämään sisältöön. Kuka tahansa voi osallistua sisällön tuottamiseen ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä... Lue lisää

Miete

Ette kuitenkaan myönnä, että olemme poliittinen ryhmä. Jos tekisitte sen, myöntäisitte että tällä järjestelmällä on poliittisia vastustajia. Myöntäisitte, että 'Vallankumouksellinen taistelu' on poliittinen ryhmä, joka ajaa toisenkaltaista yhteiskuntaa: toisenlaista sosiaalista, poliittista ja taloudellista järjestelmää. Jos tunnustaisitte että teillä on poliittisia vastustajia, tunnustaisitte että tässä yhteiskunnassa - tässä järjestelmässä jota uskollisesti palvelette - on ihmisiä jotka haaveilevat ja taistelevat toisenlaisen yhteiskunnallisen järjestyksen puolesta.
Pola Roupa
“Vallankumouksellisen taistelun” Pola Roupan suullinen lausunto oikeudelle  (2013)

Käyttäjätiedot

Rekisteröidy uutena käyttäjänä
Unohtuiko salasana?

Mediakeskus

Mediakeskus

banneri_vaaris

Väärinajattelija

banneri_akirjasto

Anarkistinen kirjasto

banneri_eroaarmeijasta

Eroa-Armeijasta.fi

banneri_antivaalit

antivaalit.info

banneri_jkldiy

JKL DIY

banneri_toimitus

toimitus.co

banneri_meemit

Anarkistimeemit

banneri_varis

Varis-verkosto

banneri_kaninkolo

Mustan kanin kolo

banneri_vapaa

VAPAA

banneri_tyrni

Tyrnikirjasto

banneri_hirvitalo

Hirvitalo

banneri_hyokyaalto

Hyökyaalto

banneri_wikikko

Wikikko.info

banneri_oulutopia

OulUtopia

AMR Hki

AMR Hki

banneri_squathki

Squat HKI

banneri_aryhma

A-ryhmä

banneri_kirjakahvila

Turun Kirjakahvila

banneri_alusta

Alusta

banneri_kapis

Kapinatyöläinen

banneri_pif

Punk In Finlandnet

banneri_lehtilehti

LEHTI

banneri_fifi

fifi.voima.fi

banneri_akl

Aseistakieltäytyjäliitto

banneri_tasajako

Tasajako

banneri_vallankumouksen

Vallankumouksen hedelmiä

banneri_oikeuttae

Oikeutta eläimille

banneri_stoptalvivaara

Stop Talvivaara

banneri_vastavirta

Vastavirta

banneri_vappu_15

Vallaton vappurieha 2015