" I shit on all the revolutionary vanguards of this planet."
Subcomandante Marcos
Takku Facebookissa Takun tarjoamat verkkosyötteet (feedit)
Luo tunnus! | Kirjaudu 18.09.2014 @ 18:34
Lähetä artikkeli sähköpostina Tulostettava versio Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Runo

Herkkää saatana,

olla niin Paskana,

olla palasina jo

heti aamusta

tuijottaa ruutua,

sosiaalisen elämän

korvikkeena joku

vitun naamakirja.

Ennen sentään

joku kävi kylässä,

nykyään se joku

on mun

kaveriryhmässä,

manaa kun on

tylsää eikä

kiinnosta mikään

yhtään päivittää

statustaan

useammin kuin

vaihtaa

kalsareita,

hyväksyy uusia

kavereita ja

tykkää kesästä.

Jumalauta eikä

jumala auta,

vierähtää aika

Langoilla Netissä

mikä sinne vetää

mikä on se taika?

Kohta kukaan ei

tapaa ketään

missään

hautajaiskutsukin

tulee netissä.

Voi voi.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Väärinajattelua vaalien alla – Anarkistit ja äänestäminen

http://www.vaaris.org/no5/vaarinajattelua.htm

J. Mäkilä

Vaalien lähestyessä mediasta välittyvä puolueiden ja poliitikkojen propagointi vain kiihtyy. Väsymätöntä ääntenkalastelua, syyttelyä ja saivartelua, lupauksia sekä latteuksia. Kaikkea on tarjolla ja kaikille tarjotaan. Se, mikä tekee vaalisirkuksesta allekirjoittaneelle, jo kolmella eri vuosikymmenellä toimineelle anarkistille mielenkiintoista, on omien tovereiden ja muidenkin anarkoilijoiden keskinäiset spekulaatiot vaaleihin osallistumisesta. Täkäläisen anarkistiliikkeen tarjoama anti valtiolle vaihtoehtoisten elämisen muotojen esille tuomisessa tuntuu vain vähenevän vaaleista toiseen. Aina vain harvemmassa ovat ne lehtikirjoitukset ja agitaatiot toisenlaisen, vallattoman, olemisen puolesta. Samassa suhteessa kun liikkeemme etääntyy yhä kauemmas näistä anarkistisen ideologian peruskysymyksistä, kuulee niiden tovereiden kasvavasta joukosta, jotka ovat päättäneet antaa äänensä jollekin ehdokkaalle tai puolueelle, kuka milläkin verukkeella.

Ja hyviä syitähän aina löytyy: on ydinvoimakysymystä, turkistarhausta ja oikeiston vaaraa, muun muassa. Aiemmin tuli asiaan viitattua kintaalla. Ne harvat, jotka jostain käsittämättömästä syystä tunsivat tarvetta sanoa itseään anarkisteiksi ja silti äänestivät vaaleissa, olivat vain erikoistapauksia, säännön vahvistavia poikkeuksia. Tällä kertaa asia on kuitenkin pakko nostaa pöydälle, kun muutamat pitkän linjan anarkistit eivät enää pysy lestissään.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Fasismista, antifasismista, rasismista ja proletariaatista

Gilles Dauvé

(Alunperin kirje Aufheben -lehdelle, 1997)
 
 
 1. Voiko proletariaatti estää kapitalistista yhteiskuntaa muuttumasta ajoittain diktatuuriksi?
 
Lyhyt vastaus: ei. 
 
Pidempi vastaus ei ole sen enempää kuin kysymyksen kritiikki. Kun tuollainen kysymys kysytään, niin se tarkoittaa käytännössä, että olisiko Saksan työväenluokka kyennyt tekemään jotain (tai mitään) estääkseen Hitlerin valtaannousun 1932-33? Puhumme nyt historiasta, ja historia osoittaa kysymyksen historiattomaksi, tai jopa antihistorialliseksi: 1932-33 arpa oli jo heitetty, sillä työväenluokan autonomia ja poliittinen piiri oli estetty. Ja se ei johtunut jostain sosialististen tai stalinististen puolueiden itsetuhoisista tai harkitsemattomista taktiikoista, vaan vuosien luokkakompromissien aiheuttamasta sosiaalisesta esteestä, jota mikään poliittinen voima ei pystynyt rauhanomaisesti kumoamaan tai muuttamaan.
Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Vapaaehtoistyön vastentahtoiset puolet

Alfredo M. Bonanno (1994)

Tämänhetkisessä ilmapiirissä, sen yleisessä pettymyksessä sekä kilpailun ja kapitalistisen tehokkuuden absoluuttisten arvojen palauttamisessa, hiljattain Roomassa järjestetty vapaaehtoistyön tekijöiden mielenosoitus osoittaa vähintään sen, että on yhä ihmisiä, jotka edustavat solidaarisuutta ja tasa-arvoa. Juuri tämä puoli, utooppinen sanan paremmassa mielessä, houkuttaa monia nuoria osallistumiseen, joka toisaalta saa heidät tuntemaan olonsa paremmaksi antamalla "erilaisen" projektuaalisuuden, ja toisaalta taas vastentahtoisesti tekee heistä kumppaneita vallan kokonaisprojektissa, jossa heitä tarvitaan kokonaisuuden täydellistämiseksi.

Antakaa meidän selittää.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

John Zerzan: Kivaismi

(1994)

Nihilistin sanakirja
Hakusana: Kivaismi

Kiva-ismi, enemmän tai vähemmän sosiaalisesti kodifioitu taipumus lähestyä todellisuutta sen pohjalta käyttäytyvätkö muut kohteliaasti; säädyllisyyden tyrannia, joka ei salli itsenäistä ajattelua tai toimintaa; kanssakäymisen muoto, joka perustuu edellämainittuun kriittisen arvostelun tai autonomian puutteeseen.

Jokainen meistä suosii mieluummin sitä mikä on ystävällistä, vilpitöntä ja mukavan kivaa. Mutta jatkuvan ja todellisen kriisin kurjistamassa maailmassa, jonka tulisi saada jokaisen arvioimaan kaikkea uudestaan, kiva voi olla petollista.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Vallankumouksellinen anarkistinen kapinaorganisaatio

Alfredo M. Bonanno

(Ote tekstistä The Insurrectional Project)

Kapinallisen massataistelun mahdolliset kehitysaskeleet anarkistisen kommunismin suuntaan

Suurten ay-organisaatioiden toteuttaman vastarinnan ja puolustustaistelun loppuminen - mikä vastaa työväenluokan romahtamista - on mahdollistanut toisenlaisen tulevaisuudennäkymän taistelun organisoitumiselle. Se voisi alkaa osattomien todellisesta kapasiteetista. Osattomien, eli riistettyjen, tuottajien ja tuottamattomien suuren massan, joka jo valmiiksi, tai lähitulevaisuudessa, löytää itsensä vakaiden palkkojen ulkopuolelta.

Ehdotus läheisryhmiin ja niiden koordinaatioon perustuvasta interventiosta, joka pyrkii luomaan parhaat olosuhteet massakapinalle, törmää usein tiiliseinään jopa siitä kiinnostuneiden tovereiden keskuudessa. Monet pitävät sitä vanhanaikaisena, pätevänä 1800-luvun lopun olosuhteissa, mutta selvästikin tämän päivän olosuhteissa vanhanaikaisena. Ja se pitäisi paikkansa, jos tuotanto-olosuhteet, etenkin tehdasrakenne, olisi pysynyt samanlaisena kuin 150 vuotta sitten. Kapinallinen projekti olisi epäilemättä epäsopiva, mikäli kyseiset rakenteet ja niihin soveltuvat ay-vastarinnan organisaatiot olisivat yhä olemassa. Mutta niitä ei enää ole, ja niiden mukana kulkenut mentaliteetti on myös kadonnut. Tuo mentaliteetti voitaisiin tiivistää kunnioitukseen omaa työtä kohtaan, ammattiylpeyteen ja uraan. Nämä, yhdessä kuulumisen tunteeseen tuottajaryhmässä, jossa seurustella, tehdä vastarintaa ja muodostaa ay-yhteyksiä, jotka saattaisivat jopa muuttua välineiksi käsitellä taistelun problemaattisempia muotoja, kuten sabotaasia, antifasistista toimintaa ja niin edelleen, ovat kaikki menneisyyden juttuja.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Voisiko joku käydä kylässä?

"Tule käymään meillä kylässä", sanotaan. Siis missä? Pahimmillaan useamman lukitun oven takana, ulommaisesta kuljetaan numeroyhdistelmällä, valvontakameran alta, yksityisen vartiointiliikkeen tarrojen ohitse.

Kylä? Laatikoita suuremman laatikon sisällä, kaiken teollisesti massatuottanut halvimman tarjouksen tehnyt. Sisällä lukkojen takana ydinperhe, tai yksineläjä, erillään kaikista muista, pilkottuna omaan lokeroonsa modernissa työvoimavarastossa.

Yksityiset seinät, joiden sisällä sosiaalinen kanssakäyminen, sekä tarinoiden ja tapahtumien vastaanottaminen tapahtuu yhä enemmän keskitetysti informaatioteknologisten välitteiden kautta.

Kylä? Paikka jossa käydään lepäämässä, jotta jaksetaan mennä takaisin tuottamaan hierarkkisesti järjestettyihin päivätoiminnan instituutioihin: päiväkoti, koulu, työpaikka. Kaikista vanhimmat on pysyvästi sijoitettu omiin laitoksiinsa, "kylässä" ei kenelläkään ole aikaa hoitaa heitä.

Tuokaa kahvia tullessanne.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

CrimethInc - Elämän ja selviytymisen välillä on ero.

Mitä tahansa lääketiede meille väittääkin niin elämän ja selviytymisen välillä on ero. Elossa olo on muutakin kuin sydämentykytyksen ja aivotoiminnan omaamista. Eläminen, todella eläminen, on jollain tavoin hienovaraisempaa ja huikeampaa. Heidän instrumenttinsa mittaavat verenpainetta ja ruumiinlämpöä mutta jättävät riemun, intohimon, rakkauden, kaiken sen minkä tekee elämästä merkityksellistä huomioimatta. Jotta voimme tehdä elämistämme taas merkityksellisiä meidän täytyy määritellä elämä uudelleen. Meidän tulee hylätä heidän kliiniset määritelmänsä ja korvata ne sellaisilla jotka kuvaavat todellisia tunteitamme.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Kesyttämisen kieli ja kielen kesyttäminen

David Watson

(1984)
 
"Kun edistys ja teknologia muuttavat elämäntapaamme ja fyysistä ympäristöämme, ne syövät kielemme, heikentävät henkeämme. ...", kirjoittaa Marilynn Rashid.1 Kirjassaan Shadow Work Ivan Illich kuvailee kieltä yhtenä varhaisimpana ihmiskyvyn alueena - kulttuurisena yhteisomistuksena ja jaetun merkityksen polttopisteenä - joka joutui kirkon ja valtion hyökkäyksen kohteeksi. Myöhemmin sen kimppuun kävi myös edistyvä teknologia ja byrokraattinen institutionalisoituminen. Illich väittää, että heikentämällä kielen, tekniikan ja muiden ihmistoiminnan alueiden "vernakulaarista", kansanomaista piiriä, nämä esivallan voimat tuhoavat omavaraisuuden ja vapauden, tekevät meistä kaikista valtion ja rampauttavien instituutioiden holhokkeja.
Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Mellakoiden aikakausi on alkanut...

Blaumachen / Kaaoksen agentit

Helmikuu 2011

Mikään ei räjähdä kuin öljynjalostamo,
ja kapinalliset tykkäävät polttaa asioita...

(Talousanalyytikon lausunto AlJazeeralla)

Kriisin siirtymävaihe: rakenneuudistuksesta kapinaan

Afrikan ja Lähi-idän yli pyyhkäisevä kapinan tuulahdus tuntuu päivä päivältä voimakkaammalta. Maa toisensa jälkeen ilmestyy kansainvälisen lehdistön otsikoihin; aihe on aina sama: yhteenottoja mielenosoittajien ja jokaisen paikallisen, usein totalitaarisen, hallinnon joukkojen välillä, olivat nuo joukot sitten poliiseja tai paravaltiollisia konnia. Huolimatta kaikista globaalin spektaakkelin yrityksistä kätkeä kapinoiden proletaarinen luonne ja ylikorostaa niiden sisäisiä ristiriitoja, yrityksistä esittää tapahtumat pelkkänä poliittisena "liikkeenä demokratian puolesta" tai yhteenottoina tämän tai tuon poliitikon kannattajien välillä, päivänselvää totuutta ei voi varsinaisesti kätkeä: luokka on luokkaa vastaan. Proletaarit käyttävät kiviä, polttopulloja ja keppejä, kytät ovat täysissä aseissa ja niin peloissaan, että ampuvat ja tappavat umpimähkään. Proletaarit valtaavat rakennuksia, sulkevat teitä ja polttavat autoja, he polttavat vankiloita maan tasalle, vapauttavat vangit ja sabotoivat infrastruktuuria. Pääoma valmistautuu pakottamaan vielä ankarampaa diktatuuria. Siirtymähallintojen ei ole helppo vakauttaa itseään, sillä ne eivät kykene tyydyttämään mitään kapinallisten merkittävimmistä elintasovaatimuksista. Egypti ja Libya ovat, tähän mennessä, kriisin kapinallisen vaiheen merkittävimmät ilmentymät. Egypti on taloudellisesti ja geopoliittisesti tärkeä kapitalistien välisessä kilpailussa, eikä Libya ole tärkeä pelkästään öljyntuottajana, vaan myös siinä miten nopeasti valtio menetti tilanteen hallinnan, mikä aiheutti maailmanlaajuista paniikkia.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Ydinvoimaidealismin hinta

Vallankumouksen hedelmiä -blogista.

Joskus kuulee väitteen, että kapitalismi olisi erityisen materialistinen yhteiskuntajärjestelmä. Tuotamme tavaroita ja suhtaudumme epäilevästi kaikkeen, mikä ei lisää arvoa, siis olemme korostetun aineellisia. Kuitenkin se, mikä kapitalismia järjestelmänä ajaa ja hallitsee, on ei-olevaa ja ei-materiaalista. Investointipäätökset tehdään tulevan arvonlisäyksen toivossa ja tämä arvonlisäys on täysin ideaalista, kuviteltua, oletettua ja epämateriaalista.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Mitä tsunami tai hurrikaaniaalto tekisi ydinvoimalalle?

Risto Isomäki

(Ote laajemmasta kirjoituksesta "Ilmastonmuutoksen torjuminen ydinvoimalla tarkoittaisi hyötöreaktorien rakentamista".)

Rannikoille rakennettuihin ydinvoimaloihin kohdistuu ainakin kolme veteen liittyvää uhkaa. Meren pinta uhkaa nousta meriveden lämpölaajenemisen ja mannerjäätiköiden sulamisen seurauksena. Viralliset, merenpinnan nousua koskevat ennusteet ovat edelleen hyvin varovaisia. James Hansen, Yhdysvaltain arvostetuin ilmastotutkija, on kuitenkin todennut että viimeaikaisten havaintojen valossa esimerkiksi viiden metrin suuruinen merenpinnan nousu vuoteen 2107 mennessä voi olla ratkaisevasti virallista ennustetta todennäköisempi skenaario.

Hansenin lausunto perustuu osittain siihen, että meren pinta nousi 14 000 vuotta sitten 400 vuodessa 20 metriä eli viisi metriä vuosisadassa, pelkästään luonnollisten syiden seurauksena. Nyt kun sekä luonnolliset tekijät että ihmisen oma aktiivisuus vaikuttavat yhtä aikaa jäätiköitä sulattavaan suuntaan, tuntuu mahdolliselta, että sulaminen etenisi vähintäänkin yhtä nopeaa vauhtia.

Ydinvoimaloita ja niiden jäähdytysaltaita rakennettaessa ei osattu ottaa huomioon sellaista mahdollisuutta, että merenpinta voisi nousta merkittävästi ihmisen toiminnan seurauksena.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Reaktori meren rannalla

Plutoniumtalous tekee paluuta, vaikka riskit vain kasvavat.

Risto Isomäki

(Voima 1/2006)

Plutoniumia polttavien ja uutta plutoniumia tuottavien hyötöreaktorien piti jo olla historiaa. Saksa sulki vuonna 1991 valmiiksi rakennetun hyötöreaktorinsa Kalkarissa. Reaktoria ei otettu koskaan käyttöön. Ranskan Superphénix suljettiin vuonna 1998 lukuisien natriumvuotojen jälkeen. Yhdysvaltojen Fermi-1-reaktori hyllytettiin niin ikään natriumvuodon takia. Japanin Monju on ollut tulipalon vuoksi suljettuna vuodesta 1995 asti.

Ainoastaan Intia on koko ajan jatkanut täydellä teholla suuren kansallisen hyötöreaktoriohjelman valmistelemista. Mutta nyt visiot vedystä öljyä korvaavana polttoaineena uhkaavat herättää hyötöreaktoriohjelmat jälleen henkiin.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Chile: Lausunto Mónicalta ja Andrealta (Caso Bombas)

On vaikeaa tiivistää viimeaikaisen repressioaallon tapahtumia, karkea televisioitu spektaakkeli yhdistää itsensä poliittis-juridiseen-poliisikoneistoon, jonka juuret ovat italialaisissa prosesseissa “Marini” ja “Cervantes”, joiden aikana useita sosiaalikeskuksia ja squatteja ratsattiin ja niiden asukkeja/käyttäjiä syytettiin “aseellisen ryhmän” jäseniksi.  Operaatio Salamanteri (chileläinen vastine) kaappasi 14 toveria syyttäen heitä “laittomista terroristiyhteyksistä” (Asociación Ilícita Terrorista) ja räjähteiden kuljetuksesta sekä sijoittamisesta. Ystävyyssuhteet muuttuivat hierarkkiseksi rakenteeksi. Monet pidätetyistä eivät edes tunteneet toisiaan.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Paul Connor: Aktivistin pulma - On aika toimia tunteittemme mukaisesti

On myöhä, ehkä kaksi tai kolme aamuyöllä. Skannailen sähköpostejani siltä varalta, että en ole huomannut jotain tärkeää. Huomaan viestin jonka otsikossa mainitaan kaksi kuuluisaa aktivistia: Bill McKibben ja Naomi Klein. Kyseessä on toimintakutsu antamaan tukea ilmastoaktivisti Tim DeChristopherille, jota uhkaa kymmenen vuoden linnatuomio. Tim häiritsi öljy- ja kaasukenttien huutokauppaa Utahissa. Hän esti Bushin hallintoa myymästä 14 lohkoa maata fossiilisten polttoaineiden pumppausta varten. Hän esti kaupat osallistumalla huutokauppaan itse ilman aikomustakaan ostaa alueita. DeChristopher on nyt syytteessä vaikka uuden hallinnon päätöksen mukaan maata ei olisi koskaan saanut edes huutokaupata.

Haluaisin osallistua tukitoimiin toiminnan tyylin ja linnatuomion vuoksi mutta myös, koska haluan tietää enemmän Tim DeChristopherista.

Nettisivuilla (bidder70.org) on video jossa DeChristopher puhuu viime lokakuisessa ilmastomielenosoituksessa Salt Lake Cityssa. Urheilullisen näköinen, 26-vuotias, jolla on sheivattu pää ja vimmattu katse puhuu lujaa ja ytimekkäästi - kuten täydessä vauhdissa oleva karismaattinen kirkonmies. Välillä hän jopa yltyy gospel-laulantaan. Hänen puheessaan on enemmän kuin vähän hengellisyyttä. Hän kertoo pienelle yleisölle omasta heräämisestään. Kuinka hän on joka päivä huutokaupan jälkeen, vankilan uhasta huolimatta, kävellyt hieman ylväämmin ja tuntenut itsensä hieman vapaammaksi. Hän tarjoaa kuulijoilleen pelastuksen sanomaa, todeten, että juuri yhteiskunnallinen kamppailu ja aktivismi tekevät meistä jaloja olentoja joiksi meidät on tarkoitettu.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Barcelona: There's a new sheriff in town

Jännitteet Katalonian pääkaupungissa ovat jälleen kasvamassa uuden paikallishallituksen tultua valtaan muutama kuukausi sitten. Suurimman huomion on saanut osakseen oikeistolaisen CiU:n uusi Katalonian sisäministeri Felip Puig julistamalla että kaupungin vahvan talonvaltausliikkeen “koskemattomuus” on nyt ohi. Tähän ollaan vastattu useilla sabotaasiaktioilla, lukemattomilla graffiteilla katujen varsilla ja banderolleilla, jotka riippuvat kymmenien vallattujen tilojen ikkunoista. Samoin häätöuhan alla olevan Can Vies squatin tukimielenosoitukseen saapui 1500 ihmistä osoittamaan että edessä on sota jos Puig ottaa saman linjan kuin esimerkiksi Hollannissa ollaan otettu.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Merkityksettömän tapahtuman merkitys

Alfredo M. Bonanno

Miljoona tai viisi miljoonaa ihmistä lähtee kaduille. Numeroista huolimatta, onko tällaisella tapahtumalla mitään merkitystä? Ei, en usko sillä olevan.

Kaukana vanhasta soreliaanisesta1 myytistä, yleislakko itsessään ei ole riistettyjen vastaus Vallan pyrkimyksiin.

Paljon todennäköisemmin se tulee tarkoittamaan jotain muuta. Tarkastellaan mitä.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Itsehallinto

Alfredo M. Bonanno

Seuraavat huomiot on suunnattu osittain sille itsehallintoa ajavalle liikkeelle, joka väittää olevansa olemassa anarkistiliikkeen sisällä. Henkilökohtaisesti en usko, että sellaista on olemassa ollenkaan. Itse asiassa, alueilla joissa vaikuttaisi näkyvän merkkejä sen alkiosta, ne osoittautuvat olevan jotain päinvastaista. Tietenkin tätä voitaisiin pitää varsin mielivaltaisena olettamuksena, mutta pienen pohdinnan luulisi selventävän asiaa.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Tila ja pääoma

Alfredo M. Bonanno

Mitään yksittäistä osaa fyysisestä tilasta ei voida eristää pääoman häirinnältä, oli kyse sitten ulkoavaruudesta tai valtameren syvyyksistä, vuorista tai joista, meristä tai aavikoista, suurista metropoleista tai kaikista pienimmistä syrjäkylistä. Kokonainen suhteiden sarja kulkee ristiin ja päällekkäin: näennäisen erilliset osatekijät yhdistyvät yhteisessä riiston matriisissa. Sitä saattaisi yrittää pettää itseään menemällä jonnekin kauas, pois tästä maailmasta, kuten ne sanovat, vain löytääkseen pääoman mekanismit täydessä toiminnassa tavoittamassa meidät. Se selittää sen miksi olemme ekologismia vastaan, aivan kuten vastustamme kaikkia muitakin "vaihtoehtoja", jotka väittävät tekevänsä jotain riistoa vastaan eristämällä yhden osan todellisuutta kaikesta muusta. Kun puutumme asioihin, lähdemme tietenkin liikkeelle myös tietyistä lähtökohdista, mutta emme huijaa itseämme sillä, että voisimme todella hyökätä vihollista vastaan pysymällä tuon "osan" sisällä. Siirtyäksemme hyökkäyskannalle meidän täytyy ylittää pirstoutuminen, joka on tietyssä vaiheessa välttämätön valinta, mutta pohjimmiltaan se on pääoman meille pakottama strategia.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Pidettäiskö kuitenkin jalat maassa?

Alfredo M. Bonanno

Jos kannattaa työn tuhoamista, löytää jopa anarkistien keskuudesta aina jonkun, joka vastaa: "Ja huomenna? Jos emme tee työtä, mitä syömme huomenna?"

Joten, jos saa tämän vastauksen, se tarkoittaa sitä, että puhuu käytännölliselle anarkistille, tai pikemminkin sellaiselle, jonka jalat on tiukasti maassa. Yhdelle niistä, jotka kysyttäessä siitä, onko työväenluokan rooli edelleen merkittävä yhteenotossa hallitsijoiden ja hallittavien välillä, vastaa: "Ilman muuta!"

Mutta ei kannata ottaa sitä riskiä, että kysyy häneltä mitä realistisuus tai käytännöllisyys tarkoittaa. Vastaus saattaisi järkyttää unelmia vielä pitkän aikaa.

Yleistä sivuista

Takku on tee-se-itse mediaprojekti, joka sanojen voimalla haluaa rohkaista meitä tavallisia ihmisiä välittömään, puolue-, ammattiliitto- ja järjestötoiminnasta riippumattomaan kapinaan (itse)tuhoisaa (epä)todellisuutta vastaan... Lue lisää

Miten osallistua

Takun toiminta perustuu käyttäjien lähettämään sisältöön. Kuka tahansa voi osallistua sisällön tuottamiseen ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä... Lue lisää

Tapahtumat

perjantai 05.09. - sunnuntai 28.09.
perjantai 19.09. - lauantai 20.09.
lauantai 20.09. - maanantai 22.09.
lauantai 20.09.
keskiviikko 24.09.
lauantai 27.09. - sunnuntai 28.09.

Miete

Olemme vakuuttuneita siitä, että vapaus ilman sosialismia on etuoikeutta, epäoikeudenmukaisuutta; ja sosialismi ilman vapautta orjuutta ja julmuutta.
Mikhail Bakunin
Rauhan ja vapauden liigan ensimmäisessä konferenssissa Genevessa  (1867)

Käyttäjän toiminnot

Rekisteröidy uutena käyttäjänä
Unohtuiko salasana?

Mediakeskus

Mediakeskus

banneri_vaaris

Väärinajattelija

banneri_wikikko

Wikikko.info

banneri_jkldiy

JKL DIY

banneri_akirjasto

Anarkistinen kirjasto

banneri_meemit

Anarkistimeemit

banneri_varis

Varis-verkosto

banneri_tyrni

Tyrnikirjasto

banneri_kaninkolo

Mustan kanin kolo

banneri_hirvitalo

Hirvitalo

banneri_vapaa

VAPAA

banneri_oulutopia

OulUtopia

banneri_dena

Squat Dena

banneri_anarkisminet

anarkismi.net

banneri_kapis

Kapinatyöläinen

banneri_pif

Punk In Finlandnet

banneri_lehtilehti

LEHTI

AMR Hki

AMR Hki

banneri_squathki

Squat HKI

banneri_aryhma

A-ryhmä

banneri_kirjakahvila

Turun Kirjakahvila

banneri_fifi

fifi.voima.fi

banneri_akl

Aseistakieltäytyjäliitto

banneri_tasajako

Tasajako

banneri_vallankumouksen

Vallankumouksen hedelmiä

TURVA-verkosto

TURVA-verkosto

banneri_oikeuttae

Oikeutta eläimille

banneri_hyokyaalto

Hyökyaalto

banneri_stoptalvivaara

Stop Talvivaara

banneri_vastavirta

Vastavirta

Ilon militantti

Ilon militantti