"If I can't dance to it, it's not my revolution."
Emma Goldman
Takku Facebookissa Takun tarjoamat verkkosyötteet (feedit)
Luo tunnus! | Kirjaudu 22.09.2014 @ 13:04
Lähetä artikkeli sähköpostina Tulostettava versio Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Toimintakutsut (Ato'

Pysäytetään rikkuri-HSL

Rautatientorin bussilaitureilla 23.9. klo 8.

Palmian yhtiöittämistä vastustaakseen Julkisten ja hyvinvointialojen liiton Helsingin osasto on ilmoittanut järjestävänsä ti 23.9.2014 lakon. HSL yrittää korvata lakon pysäyttämän metroliikenteen busseilla ja yrittää näin sotkea työtaistelun.

Lakko ja siitä johtuva haitta liikenteelle on Helsingin kaupunginhallituksen syytä. Oikeistolainen voitontavoittelun politiikka on johtanut tilanteeseen, jossa työläiset eivät voi tehdä muuta kuin ryhtyä lakkoon. Tuemme täysin lakkoilijoita ja hyväksymme lakosta aiheutuvan haitan. Lakon vaikutus perustuu sen haittaan. Lakko josta ei ole mitään haittaa kenellekään ei voi voittaa mitään.

Aiomme estää metroa korvaavan bussiliikenteen, joka on HSL:n rikkuritoimintaa. Koska kuljettajat eivät ole työtaistelun piirissä, he eivät pysty yksin pysäyttämään liikennettä, vaan siihen tarvitaan kaikkien meidän apuamme. Tuomitsemme HSL:n pyrkimyksen mitätöidä kuntatyöntekijöiden kamppailun palkkojen ja työolosuhteiden puolesta. 

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Toimintakutsut (Ato'

Tue JHL:n lakkoa, älä mene töihin 23.9.

[Avtonom]

Helsingin kaupunginvaltuusto suunnittelee yhtiöittävänsä kunnallisia palveluita tuottavan liikelaitos Palmian. Yhtiöittämistä vastustaakseen Helsingin Julkisten ja hyvinvointialojen liiton osasto on ilmoittanut järjestävänsä ti 23.9.2014 lakon, joka toteutuessaan lamauttaa suuren osan Helsingistä.

Kaupunki tilaa Palmialta esimerkiksi siivous-, vartiointi- ja catering-palveluita ja Palmia tuottaa suurimman osan Helsingin kouluissa, päiväkodeissa ja vanhainkodeissa tarjottavasta ruoasta. Kaupungin päättäjät ovat järkeilleet, ettei yleishyödyllinen liikelaitos ole tarpeeksi tuottava. Palmian yhtiöittämisellä halutaan kohentaa kokoomusjohtoisen kaupungin taloutta, eli tuottaa enemmän voittoa kaupunkilaisten tarvitsemilla palveluilla.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Mitä on anarkismi?

[Punainenkortti.noblogs.org]

Anarkismi on poliittinen aate, jonka pyrkimyksenä on luoda taloudellisista, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista valtahierarkioista vapaa yhteiskunta. Anarkismin kannattajia kutsutaan anarkisteiksi. He kannattavat vapaaehtoisiin suhteisiin perustuvaa yhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat mahdollisimman vapaita ja tasa-arvoisia yksilöitä.

Anarkismin koostuu lukuisista eri suuntauksista, jotka painottavat erilaisia asioita. Kaikki anarkistit ovat kuitenkin samaa mieltä joistain perusperiaatteista. Näitä ovat keskinäinen avunanto, vapaaehtoiset yhteenliittymät, autonomia, itsehallinto, horisontaalisuus, suora toiminta ja vapaus päättää omasta elämästä. Radikaaliin yhteiskunnalliseen muutokseen tarvitaan vallankumous.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

Miten saamme elämälle välttämättömän alkutuotannon haltuumme?

[Punainenkortti.noblogs.org]

Nimimerkki 12 Volttia kirjoittaa vieraskynässä nykyisenlaisen ruoantuotannon ongelmista ja sen uudelleenjärjestelyn mahdollisuuksista.


1. Ongelmia ruoantuotannossa

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tutkia ruoantuotannon uudelleen järjestelyn mahdollisuuksia ilman saastuttavaa teknologiaa, alati hupenevaa öljyä, sekä epäoikeudenmukaista resurssien- ja työnjakoa. Toisin sanoen, tarkoituksena on tutkia ruoantuotannon uudelleen järjestelyn mahdollisuuksia kamppailussa kohti maailmaa, joka olisi hyvin erilainen verrattuna nykyiseen.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Uutiset (Atom)'

Helsinki: Osuuspankin ikkuna rikottu

Meidän on lopetettava meihin kohdistuva jokapäiväinen sorto ja lisääntyvä eriarvoisuus.

Kohteiksi on valittava tuhoa ja riistoa aiheuttavat suuryritykset ja symbolit.

Keskiviikon ja torstain välisenä iltana Munkkivuoren osuuspankin ikkuna kivitettiin. Tämän kaltaiset aktiot ovat esimerkkejä matalan kynnyksen suorasta toiminnasta, jokaisella meillä on mahdollisuus toimia.

Ota potentiaalisi toimia muutoksen voimana käyttöön.

Murskataan yhdessä kapitalismi, pala palalta.
Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Mielipide (Atom)'

(Ferguson) Mitä ne tarkoittaa puhuessaan rauhasta

CrimethInc.

"Olen sitoutunut huolehtimaan siitä, että rauhan ja oikeudenmukaisuuden joukot tulevat voittamaan", totesi Missourin kuvernööri Jay Nixon Fergusonin kaupungissa lauantaina 16. elokuuta. Lausuntoa edelsi viikon kestäneet levottomuudet, jotka saivat alkunsa poliisin ammuttua teini-ikäisen Michael Brownin. "Jos haluamme saada oikeutta, meidän täytyy ensin saavuttaa ja ylläpitää rauha."

Näinkö se toimii – ensin pakotetaan rauha, sitten saavutetaan oikeus? Ja mitä se edes tarkoittaa, rauhan ja oikeudenmukaisuuden joukot? Millaisesta rauhasta ja oikeudesta nyt puhutaan?

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Muut (Atom)'

Daniel Guerin: Anarkismi - Johdanto

[Luku 1]

Kiinnostus anarkismia kohtaan on virinnyt uudelleen viime aikoina. Aiheesta on kirjoitettu kirjoja, tehty tutkimuksia ja toimitettu antologioita. Mutta ei ole niinkään varmaa, että kirjatulva on todella saavuttanut tarkoituksensa. Anarkismin selkeä hahmottaminen on vaikeaa. Merkittävimmätkin anarkistit ovat ani harvoin tiivistäneet ajatuksensa järjestelmällisiksi esityksiksi. Kun he joskus ovat sellaista yrittäneet, tuloksena on ollut laihanlaisia propagandalehtisiä tai kansanomaistamisyrityksiä, joissa ei juuri ole menty pintaa syvemmälle. Sitä paitsi anarkismia on monta lajia, ja kunkin suuren anarkistin ajattelussa on huomattavaa sisäistä vaihtelua.

Auktoriteetin kieltäminen ja yksilöllisen arvostelukyvyn korostaminen saa anarkistit usein ylpeilemään ”epädogmaattisuudellaan”. ”Älkäämme saarnatko uutta uskontoa”, Proudhon kirjoitti Marxille, ”älkäämme edes järjen ja logiikan uskontoa”. Anarkistien aatteet ovat monimuotoisempia, horjuvampia ja vaikeammin omaksuttavia kuin ”autoritaaristen sosialistien”, joiden kilpailevat uskonlahkot ainakin yrittävät tarjota aatteet uskovaisilleen opinkappaleiden muodossa.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Muut (Atom)'

SAL-klassikoita: Anarkismi 200 vuotta

Alunperin julkaissut Suomen Anarkistiliitto vuonna 1994

JOHDANTO

200 vuotta on pitkä aika. Liberalismi ja sosialismi ovat olleet sitäkin kauemmin muotoutumisprosessissa ja joutuneet useaan otteeseen hylkäämään omia perusajatuksiaan. Eivät ainoastaan poliittisten realiteettien vuoksi, vaan myös siksi, että yhteiskuntamoraalin kehitys on usein ajanut noiden alun perin edistyksellisyyden äärimuotoina pidettyjen oppien ohi. Nykyään itseään liberaaliksi kutsuva ihminen järkyttyisi, jos kuulisi jonkun aatetoveriksi esittäytyvän sanovan, että kansalaisen äänioikeuden määrän tulisi olla sidoksissa hänen veronmaksukykyynsä. Anarkismin perusopit ovat kuitenkin säilyneet muuttumattomina ja käytännöllisesti katsoen yhtä radikaaleina koko tämän ajan. Nekin harvat ihmisryhmät (kuten seksuaalisesti poikkeavat), joiden oikeudet eivät vielä olleet esillä anarkismin syntyaikoihin, on otettu anarkismin vapaus ja tasa-arvo –ajatusten piiriin itsestään selvästi, koska anarkismin perusajatus jo kattaa heidän oikeutensa. Eläinten oikeudet ovat ainoa tähän mennessä ilmaantunut poikkeus. Niiden toteutumista anarkistisessa yhteiskunnassa eivät anarkismin toimintaperiaatteet automaattisesti turvaa. Tämäkin ehkä muuttuu vielä.

Tulostettava versio Lähetä artikkeli sähköpostina Tilaa aihe 'Takku - Artikkelit - Pohdinnat (Atom)'

#Freejoel

[Antti Rautiainen]

Joulukuun 15. päivänä vuonna 2013 noin 30 natsia hyökkäsi asukasyhdistyksen järjestämän, kymmenen kertaa suuremman antirasistisen mielenosoituksen kimppuun Tukholman Kärrtorpissa. Mielenosoituksessa oli paljon lapsiperheitä. Hyökkääjät iskivät mielenosoittajien kimppuun aseinaan keppejä, pulloja ja puukkoja. Paikalla olleet antifasistit ja Kärrtorpin asukkaat saivat kuitenkin ajettua natsit pakoon paikalliseen puistoon, josta poliisi pelasti nämä.

Ensimmäinen | Edellinen | 1 2 3 4 | Seuraava | Viimeinen

Yleistä sivuista

Takku on tee-se-itse mediaprojekti, joka sanojen voimalla haluaa rohkaista meitä tavallisia ihmisiä välittömään, puolue-, ammattiliitto- ja järjestötoiminnasta riippumattomaan kapinaan (itse)tuhoisaa (epä)todellisuutta vastaan... Lue lisää

Miten osallistua

Takun toiminta perustuu käyttäjien lähettämään sisältöön. Kuka tahansa voi osallistua sisällön tuottamiseen ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä... Lue lisää

Miete

Laatikot joissa heidät tuotiin hylättiin ja he nauttivat auringosta ja tutkiskelivat ruohoa ensimmäistä kertaa elämässään. Monille tämä voi vaikuttaa merkityksettömältä, mutta oletko ikinä miettinyt mitä nuo ensimmäiset vapauden hetket merkitsevät sorretulle eläimelle?
9 broilerikanan vapauttajat
Liberacion Total -sivusto  (Santiago, Chile )

Käyttäjän toiminnot

Rekisteröidy uutena käyttäjänä
Unohtuiko salasana?

Mediakeskus

Mediakeskus

banneri_vaaris

Väärinajattelija

banneri_wikikko

Wikikko.info

banneri_jkldiy

JKL DIY

banneri_akirjasto

Anarkistinen kirjasto

banneri_meemit

Anarkistimeemit

banneri_varis

Varis-verkosto

banneri_tyrni

Tyrnikirjasto

banneri_kaninkolo

Mustan kanin kolo

banneri_hirvitalo

Hirvitalo

banneri_vapaa

VAPAA

banneri_oulutopia

OulUtopia

banneri_dena

Squat Dena

banneri_anarkisminet

anarkismi.net

banneri_kapis

Kapinatyöläinen

banneri_pif

Punk In Finlandnet

banneri_lehtilehti

LEHTI

AMR Hki

AMR Hki

banneri_squathki

Squat HKI

banneri_aryhma

A-ryhmä

banneri_kirjakahvila

Turun Kirjakahvila

banneri_fifi

fifi.voima.fi

banneri_akl

Aseistakieltäytyjäliitto

banneri_tasajako

Tasajako

banneri_vallankumouksen

Vallankumouksen hedelmiä

TURVA-verkosto

TURVA-verkosto

banneri_oikeuttae

Oikeutta eläimille

banneri_hyokyaalto

Hyökyaalto

banneri_stoptalvivaara

Stop Talvivaara

banneri_vastavirta

Vastavirta

Ilon militantti

Ilon militantti